Kamsoft Mazowsze zajmuje się opiek± serwisow± ( Stały Serwis Eksploatacyjny - umowy serwisowe ) oraz kompletnymi wdrożeniami systemów informatycznych dla

Nasza praca to kompletne wdrożenie - od pocz±tkowych rozmów handlowych, przez dostawę sprzętu oraz oprogramowania, konfigurację systemu, szkolenia u klienta oraz pomoc przy uruchomieniu systemu i nadzaór w formie stałego serwisu po zakończeniu etapu wdrożenia.

Prosimy o zapoznanie się z opiniami naszych klientów o wdrożeniach w ich placówkach oraz o kontakt z nami w przypadku Państwa zainteresowania.