BLOZ - Baza Leków

ABD - Apteczny Bank Danych

BLUR - Baza Leków Unikalnych i na Ratunek