KAMSOFT MAZOWSZE sp. z o.o.

NIP 951-21-39-214
KRS 0000229955
REGON  140073542

biuro handlowe:
02-798 Warszawa
ul. Pod Lip± 4 lok. 3

telefon: 022 859 72 53
fax: 022 859 72 53
GSM serwis: 0 602 232 936
e-mail: